Don’t think about making art, just get it done. Let everyone else decide if it’s good or bad, whether they love it or hate it. While they are deciding, make even more art
— Andy Warhol

hvem kan deltage?

SKABERTRANG favner kunsten bredt.
Du er derfor velkommen til at kontakte os hvad enten du er billedkunstner, keramiker, fotograf, lyriker, performancekunstner, strikker, laver perler, er musiker eller poet. Vi efterstræber at repræsentere kunsten bredt, og er derfor lydhør for alle former for udøvende kunstgenrer. Til flere af vores events sigter vi efter at lave en reel kunstudstilling, men hvor andre kunstgenrer også repræsenteres i kraft af performances og/eller workshops.


fællesskab

Når man er med i SKABERTRANG er man også med i et fællesskab. Vi løfter SKABERTRANG sammen, og derfor bliver du som medskaber af SKABERTRANG også medansvarlig for gennemførslen. Det skaber en god oplevelse for både kunstnere og besøgende, at der er liv i huset og at de kan møde kunstnerne. derfor er du altid velkommen til at opholde dig i udstillingen, fx. mens du arbejder. Vi søger for, at der altid er kaffe, the og vand til rådighed.
 

generelle vilkår

Udstillingsperioden varierer, men man har som regel to dage til udstillingsopbygning.
Kunstneren får assistance af SKABERTRANG i forbindelse med ophængning af udstillingen. Den udstillende skal deltage i oprydning og klargøring af udstillingslokalet efter afsluttet udstilling, hvilket alle ansøgere skal være fuldt indforstået med.

SKABERTRANG har ikke mulighed for at betale transport, medfinansiere produktion af kunstværker eller andre udgifter i forbindelse med udstillingen.


krav til udstillingsansøgninger

Ønsker du at ansøge om deltagelse i SKABERTRANGs udstillinger, skal du sende os en ansøgning med:

- Projektbeskrivelse – som kort og klart beskriver den overordnede idé bag dine værker
- Kort tekst om ansøgers praksis generelt; artist statement eller lign.
- Relevant billede/videodokumentation af tidligere arbejder og projekter samt note om du ønsker at deltage med disse værker, eller om du skaber nye til den aktuelle udstilling.

Ansøgningen sendes via mail til: hejskabertrang@gmail.com

pris

SKABERTRANG er non profit og det er gratis at deltage som kunstner. 

Du skal som deltager dog dække alle egne udgifter så som transport, materialer, lydudstyr etc.
Har du/I særlige ønsker/behov kan vi naturligvis indgå i en dialog herom.

20 % af evt. solgte værker går til SKABERTRANG.
Det dækker diverse omkostninger til lokaleleje, markedsføring og meget, meget andet. 
Det samme gælder ved workshops, hvor der vil være evt. brugerbetaling for deltagelse - her går 20 % af indtjeningen til SKABERTRANG.

SKABERTRANG er en ideel platform til promovering, da vi tiltrækker en bred skare af kunst- og kulturinteresserede; både grundet vores brede kunstrepræsentation og vores tilstedeværelse forskellige steder i byen. Du er altid velkommen til at tage markedsføringsmateriale i form af visitkort, kataloger, flyers etc med, som vi sørger for bliver eksponeret for de besøgende.

synlighed
Vi synliggør udstillingen på vores hjemmeside, sociale medier, i nyhedsbrev og i pressemeddelelser til lokalaviserne og andre relevante online og offline medier på baggrund af beskrivelser af kunstnere og udstillingen.

Vi afholder altid fernisering, hvor SKABERTRANG sørger for drikkevarer og at invitere sit brede netværk. 
SKABERTRANG er åbne for, hvis kunstneren selv ønsker at bidrage med noget til ferniseringen eller har ideer til mulige sponsorer eller samarbejdspartnere.


forsikring
De udstillende kunstnere skal selv sørge for forsikring såfremt dette ønskes. SKABERTRANG er ikke forsikringsforpligtet og påtager sig intet ansvar i forbindelse med skader, tyveri eller bortkomne kunstværker med mindre andet er aftalt i særlige tilfælde.

 

næste udstilling

Vi annoncerer løbende nye udstillinger og events her på siden og på vores Facebook og Instagram